εγγραφή cd/dvd από κονσόλα

 • Δημιουργία iso από αρχείο:
  mkisofs -R -J -o filename.iso /directoryname
 • Αντιγραφή του iso σε cd ή dvd αντίστοιχα:
  cdrecord dev=/dev/cdrwdevicename -v -eject filename.iso
  growisofs -Z /dev/dvdrwdevicename=filename.iso
 • και σε περίπτωση που θέλουμε να δημιουργήσουμε image από cd ή dvd:
  dd if=/dev/cdromdevicename of=filename.iso

(για freebsd dd bs=2048 if=/dev/acd0 of=/path/filename.iso)

Advertisements

One thought on “εγγραφή cd/dvd από κονσόλα

 1. Μπορεί να είναι χρήσιμο και το cdrecord option ‘burnfree’:

  cdrecord dev=2,0,0 driveropts=burnfree -v -eject …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s